Национална библиотечна седмица

0
170

 

11 – 15 майДни на отворените врати. Дни без  глоби. Безплатно ползване на Интернет, библиотечни услуги и др.
11 май 18 ч.Премиера на  „Летен сняг” и среща-разговор с проф. Боян Биолчев. С участието на Божана Апостолова.
12 май 11 ч.Среща с представители от изпълнителната и законодателна местна власт.
13 май 17 ч.„Да се храним здравословно” – среща с проф. Мермерски.
14-15 май 10 ч.„Подобрения и нови решения в програмен продукт АБ” – работен семинар с училищни и читалищни библиотекари  от региона.