НАЦИОНАЛЕН МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО 2 – 23 април 2019 г.

0
410

НАЦИОНАЛЕН МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО
2 – 23 април 2019 г.

Проявата е посветена на
Международния ден на детската книга – 2 април и
Международния ден на книгата и авторското право – 23 април

От 2 до 23 април всички любители на хубавата книга
са поканени да се насладят на удоволствието от четенето

ПРОГРАМА

2 април  –          Откриване на Маратон на четенето, 2019 г. с деца от ДГ

10:30 часа         „Слънце”.

 

3 април –          Среща с Мария Кaсимова- Моасе и книгата Ѝ „Балкански

10:30 часа        рапсодии”.

 

9 -10 април –     В света на приказките с деца от подготвителните групи

10:30 часа        на ДГ „Иглика”.

 

Национални литературни дни „Южна пролет” (17 – 19 април)

 

17 април –        Откриване на изложбата „Геният на ренесанса”, по

11:00 часа        повод 455 г. от рождението на Уилям Шекспир.

 

17 април –        Представяне книгата на Добромир Банев „Любов до

16:00 часа        синьо”.

 

18 април –        Приключени в света на детската книга със Зорница

10:30 часа        Иванова.

 

19 април –        Среща с творчеството на Ненад Йолдески- носител на

16:30 часа        Наградата за литература на Европейския съюз за 2016 г.

 

19 април –        Среща Катя Антонова с децата на Хасково.

10:30 часа