Най-активни читатели за 2020 г.

Заемна за възрастни

0
171
Девета поредна година Регионална библиотека „Хр. Смирненски“ награди своите най-активни читатели за 2020 г.

Отличените читатели от Заемна за възрастни са Златка Георгиева Господинова със 185 прочетени книги и Ленко Пенев Вълчев със 184.

Наградените получават грамоти и издания на библиотеката