„МИШКАТА И КНИЖКАТА – ВЪЗМОЖНОТО ПРИЯТЕЛСТВО”

0
422

регионална тематична среща

 

На 13 и 14 декември 2012 г., в хотел „Ретро”, гр. Хасково се проведе регионална тематична среща, организирана съвместно с целевите обществени библиотеки от областите Хасково и Кърджали, с подкрепата на  Програма „Глоб@лни библиотеки – България”. Темата на срещата бе „МИШКАТА И КНИЖКАТА – ВЪЗМОЖНОТО ПРИЯТЕЛСТВО”, чрез която се постави акцент върху презентиране на добри практики и иновативността в работата на целевите библиотеки.

В срещата участваха 80 библиотечни специалисти от целевите библиотеки в двете области, представители на  местната изпълнителна и законодателна власт, сродни културни институти, сдружения и неправителствени организации, с които библиотеките от областите успешно си партнират. От Звеното за управление на Програма Глоб@лни библиотеки – България” в срещата взе активно участие регионалният мениджър КРАСИМИР ХРИСТОВ.

Г–н Иван ИВАНОВ, Председател на Общински съвет Хасково, поднесе приветствие към участниците в срещата, в което подчерта подкрепата на местната власт към идеята и целите на Програма „Глобални библиотеки – България”, както и към провеждането на форума.