Представяне на стихосбирката „Лъч от обич” от Йордан Атанасов

Маратон на Четенето 2016

0
130

Иван Енчев

Отзив за стихосбирката „Лъч от обич” от Йордан Атанасов

Стихосбирката на Йордан Атанасов „Лъч от обич” (2015) звучи като дълга лирическа одисея, която е изречена на един дъх в продължение на половин век. На пръв поглед това твърдение може да изглежда парадоксално, но е факт. Произведенията, включени в тази книга, не са групирани в отделни части или цикли. Те следват едно след друго. Чувствата в тях преливат постепенно. Личи си твърде сериозната грижа на автора да ги обедини с червената нишка на своята богата автобиография, макар и те да са тематично различни.

Няколко са основните теми в сборника, с които поетът изразява чувствата, вълненията и преживяванията на лирическия герой. Самото заглавие недвусмислено подсказва, че централното, водещото чувство на произведенията, ще бъде човешката обич във всички нейни измерения и разновидности.