Маратон на четенето: Среща с проф. д-р Сава Василев и неговото творчество

0
633

РБ „Хр. Смирненски” е съорганизатор на Литературните дни „Южна пролет”. Събитията в библиотеката по повод XLI Национален конкурс за дебютанти ще премине под знака на Маратона на четенето.

Сава Василев , професор по история на българската литература във
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.
Автор на 16 книги, 4 от които в съавторство, над 350 статии и студии, публикувани в сборници и периодични издания.
Водещ редактор на поредицата „Литературни кръгове и издания“ на издателство „Слово“.
Главен редактор на Алманах за литература, наука и изкуства “Света гора”.
Председател на Националното общество за наука и изкуства – НОЛИ – “Формула 6”.
През 2001 г. защитава докторска дисертация на тема „Литературния мит Владимир Василев – опит за реконструкция”.
Директор на университетската библиотека на Великотърновския университет и преподавател в катедра “Българска литература”.