ЛЯТНА ПРОГРАМА на Клуб „Млад Краевед”. Разходка из Средновековната история на Хасковския край.

0
279

Османски религиозни паметници – Ески джамия (Хасково) и Тюрбето на Осман баба (с. Текето)

Децата накратко бяха запознати с характеристиките на два османски религиозни паметника – Ески джамия в Хасково, считана за една от най-старите джамии в България, и Тюрбето на Осман баба, намиращо се в с. Текето. На децата беше представена сравнителна характеристика между православния храм (църква) и мюсюлманския храм (джамия) в четири категории : религиозно и духовно значение; архитектура; украса; религиозни ритуали. Така децата имаха възможност да сравнят двата типа храмове и да се запознаят с приликите и разликите между тях. На присъствалите за първи път деца бяха връчени грамоти.