„Личности и събития на ХХ век“ Леко Славов

0
100

„Личности и събития на ХХ век“
Представяне на Леко Славов, журналист, преподавател, общественик, автор на шест книги.