Комуникативни нарушения

0
745

Езиковите нарушения при развитието на речта не са рядко срещана особеност в ранна училищна възраст. Според някои автори, „В повечето случаи отклоненията отшумяват до начална училищна възраст и не можем да говорим за патология. Въпреки това обаче 23% от децата на възраст от 5 до 7 години имат някакви комуникативни нарушения, като засегнатите момчета са двойно повече от засегнатите момичета.” Това показва значимостта на проблема, свързан с диагностициране и последващо коригиране на езиковите дефицити. Говорните нарушения са тема, която придобива все по-нарастваща здравна, медицинска и социална значимост. Включената в препоръчителния списък литература предоставя широк поглед върху диагностиката и класификацията на комуникативните нарушения, както и алтернативните методи за тяхното преодоляване. Предложените материали са предназначени за специалисти в областта, родители, които желаят да обогатят своите знания и всички, които имат интерес към темата.