Колекция „Свиленград”

0
237
В рамките на проект „70 години Регионална библиотека „Христо Смирненски”- наследство и бъдеще”, финансиран от Министерството на културата за подпомагане регионалните дейности, стана възможно представянето на колекция от картички, собственост на Общинска библиотека – Свиленград. Колекцията наброява 80 картички и фотографии от историята на Свиленград в периода от Балканската война до 1944 г. Дигитализирането на колекцията дава възможност за ползването ѝ от широк кръг потребители, но също така и нейното опазване. Екип от специалисти на РБ ”Христо Смирненски” извърши обработката на картичките, а висококачествените дигитални копия на документите предостави на библиотеката в Свиленград.
В колекция „Свиленград” са включени картички, запечатали исторически моменти от културния и политически живот на града: Балканската война, триумфалното влизане на Н.В. Фердинанд I в Мустафа паша, връщането на саблята на Шукри паша, исторически архитектурни забележителности, като Мостът на река Марица, построен през 1529 г. от Мустафа паша, велик везир при Селим I и Сюлейман Великолепни, климатични явления, като наводнението през 1923 година и ледените блокове по р. Марица от 1929 година, административни сгради, общоградски тържества и чествания, традиционният свиленградски есенен панаир.
Голям брой фотографии, дело на фотографа Атанас Марашев, разкриват моменти от работата на наложилата се на международните пазари кооперация „Коприна” . Тя е най-голямата за времето си стопанска организация в Свиленград и единствената в страната, която се занимава само с пашкулно и копринено производство. Интерес будят и снимки на новостроящата се филатура, а също и прилежащият към нея антрепозит.
Колекция „Свиленград” дава своеобразна картина на обществения и културен живот на града в първата половина на XX век. Тя допълва краеведските ресурси, така необходими на изследователи и любители на историята.
Изказваме благодарност на Общинска библиотека – Свиленград за дългогодишното партньорство и предоставената възможност.