Клуб „Млад краевед”

0
461

На 2 май в отдел „Краезнание” се проведе сбирка на Клуб „Млад краевед”. Темата на срещата бе  посветена на 160-годишнината от създаването на НЧ „Заря – 1858”, Хасково.