История в афиши

0
690

Изложбата „История в афиши“ е реализирана по проект „Библиотека- наследство- бъдеще”, финансиран от Национален фонд „Култура“. Благодарение на този проект е осъществен достъп до електронните библиотечни услуги и база данни чрез безплатно мобилно приложение, което включва и виртуална разходка с 3D заснемане на библиотечното пространство. Дигитализирани са уникални краеведски документи от фонда на библиотеката (афиши, плакати, юбилейни вестници) и предстои представянето им за ползване, чрез новия каталог на Дигитална библиотека Хасково.
След приключване на извънредното положение, изложбата ще бъде открита в централното фоайе на библиотеката.

Изложба „История в афиши“