Изложба на библиотечни плакати от цял свят

0
283

100 години – 100 плаката