Запознаване с професията “Юрист”, беседа-презентация, представя адвокат Милена Зетова с ученици от ФСГ”Атанас Буров”

0
175

В рамките на ХIХ маратон на четенето в читалня „Точни и приложни науки” гостуваха ученици от 11 клас на ФСГ „Атанас Буров”, пред които беше изнесена презентация от адвокат Милена Зетова. Тя бе така любезна да им разкаже за своя опит в правото, запозна ги с начините да следват право, обясни какви качества са им необходими да практикуват професията адвокат, юрист, съдия, нотариус и др. и разказа истории от личната си практика.