Запознаване с професията “Полицай”, беседа-презентация, представя инспектор Николай Каменов – служител на МВР – Хасково с ученици от ЕГ”Проф. Д-р. Асен Златаров”

0
174

Поредната инициатива в рамките на ХIХ маратон на четенето в читалня „Точни и приложни науки” беше гостуването на ученици от 8 клас на ЕГ „проф. д-р Асен Златаров” , пред които беше изнесена лекция от инспектор Николай Каменов. Той запозна аудиторията с изискванията за  упражняването на професията полицай, както и с човешките качества, които един служител на реда трябва да притежава, за да бъде успешен. Разказа интересни истории от своята дългогодишна практика в системата на МВР и отговори на въпроси от учениците за спецификата на своята работа.