КЛУБ „МЛАД КРАЕВЕД” ЗАПОЗНАВАНЕ С ДОКУМЕНТИ И СНИМКИ ОТ ПЕРИОДА

КЛУБ „МЛАД КРАЕВЕД”

0
204

На последната за това лято сбирка децата се запознаха с основни видове и типове библиотечни документи, издавани и отпечатвани през втората половина на ХХ век. Бяха обяснени основни характеристики на показаните печатни издания като книги, албуми, библиографски издания, различни по съдържание и тематика сборници, брошури, вестници, списания, периодични сборници, фотографии, пощенски картички и марки. Накратко бе представена и Дигитална библиотека Хасково и различните й колекции, достъпна от: https://catalog.library-haskovo.org/. Децата рисуваха по желание избрано от тях печатно издание.