ДИГИТАЛНИ РЕСУРСИ ПО КРАЕЗНАНИЕ ЗА ДЕЦА, ДОСТЪПНИ И В ОНЛАЙН СРЕДА

0
708

В рамките на реализираното работно базирано обучение, част от Специализирания курс DIGY по проекта Biblio (https://www.biblio-project.eu/), за потребителите и малките читатели на РБ „Христо Смирненски“ са изготвени дигитални ресурси с краеведско съдържание. Те са под формата на тематични презентации, които съдържат текстова информация, цитати, препратки, линкове, снимки и изображения, работни задачи, допълнителни рубрики „Речник“ и „Знаете ли, че“, кратък тест с въпроси за самопроверка. Презентациите са подходящи за самостоятелна работа или за групова работа. Основната цел, която се постига с изготвянето им, е предоставянето на дигитални краеведски ресурси за деца до 14 г., достъпни и в онлайн среда. За улеснение на избора, заглавията на дадените по-долу линкове за достъп съответстват на заглавията на самите презентации.

За достъп до презентациите кликнете върху следните линкове:

Градоустройство и архитектура на град Хасково в периода след Освобождението до средата на ХХ век

Промени в жилищната архитектура и уредбата на дома в град Хасково в периода след Освобождението до средата на ХХ век

Обществен живот и мода в град Хасково в периода след Освобождението до средата на ХХ век

Възможности за отдих, разходки и туризъм на жителите на град Хасково в периода след Освобождението до средата на ХХ век

Театралната дейност в град Хасково в периода след Освобождението до средата на ХХ век

Известни хасковлии, родени в периода след Освобождението до средата на ХХ век