Ден на европейското сътрудничество – „Забавен дигитален свят“

0
310

За осма поредна година през месец септември в цяла Европа ще бъде отбелязан Денят на европейското сътрудничество. Целта на кампанията е да се представят на широката общественост постиженията на сътрудничеството между европейските държави и региони. Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България — Турция 2014—2020 г. избра да празнува на 19 септември (четвъртък) в Регионална библиотека „Христо Смирненски“, град Хасково, под мотото „Забавен дигитален свят“. Целта на събитието тази година е да представи резултати от изпълнени проекти по Програмата, ползите за обществото, да насърчи развитието на дигитални умения сред децата и младите хора и да им позволи чрез технологиите да отворят прозорец към света. Празникът започна с официално откриване и продължи с уроци по програмиране с робота Finch и забавни игри с интерактивен под Fluur mat . Програмата включва и поздрав от децата – участници, подготвен за събитието. Денят на европейското сътрудничество се организира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Управляващ орган) и Съвместния секретариат на Програмата, в сътрудничество с Регионална библиотека „Христо Смирненски“, град Хасково (водещ партньор по проект „Хасково и Одрин – културно-исторически маршрути“, CB005.1.23.044, финансиран по Първата покана на Програмата Interreg-ИПП за ТГС България – Турция).