Дарителски жест

0
199
РБ „Хр. Смирненски” дари над 500 тома литература за новосъздадената библиотека в завод Yazaki. Преобладава художествената литература на български, английски, немски и руски език. В най-скоро време специалисти от регионалната институция ще окажат и методична помощ при организиране на библиотечния фонд на заводската библиотека.
Библиотеката получи благодарствено писмо от ръководството на предприятието.