Дарителска инициатива

0
589

Регионална библиотека „Хр. Смирненски” се включи в инициативата на Тракийското дружество „Георги Сапунаров“ и читалище „Тракия 2008“, Хасково за събиране на нови и употребявани, но запазени книги. Към библиотеката при храма „Св. Георги“ в Одрин и Неделното училище по български език към църквата „Иван Рилски” в Истанбул ще отпътуват 52 тома литература: Събрани съчинения на Иван Вазов, произведения на Павел Вежинов, Вера Мутафчиева, Христо Смирненски, Евтим Евтимов, книги на местни автори, а също и красиво издание на Библията.