Дарение от семейството Хаджиеви

0
212

На среща в Тракийското дружество „Георги Сапунаров”, Хасково  библиотеката получи ценно дарение от семейството на Димо Петков Хаджиев.  Събитието уважиха негови  колеги, приятели и ученици, като разказаха спомени и впечатления от работата си с него.

Димо Хаджиев (1933-2015) е родом от  Хасково, дългогодишен преподавател по политическа икономия, макроикономика, машинопис и кореспонденция в Икономически техникум „Проф. Кръстьо Добрев” (днес ФСГ”Атанас Буров”). В периода 1969-1971 е преподавател по икономически дисциплини и в Полувисшия институт за културно-просветни кадри, Хасково.  За заслуги към учителската професия са му присъдени орден „Кирил и Методий”- втора и трета степен, юбилеен сребърен медал „Капитан Петко войвода” за дейността му към Дружество „Тракия”, Хасково.

От 1979 г. става аспирант към Висш икономически институт „Карл Маркс” (днес УНСС, София), а през 1980 г. специализира шест месеца в Одеския държавен институт. Публикува  редица статии с икономическа тематика във вестник „Шипка”. Венец на неговата научна дейност е издаденият  изследователски труд „Кратка история на икономическите теории” (в съавторство с проф. Стефан Мечев).