Дарение от Кристиан Ковачев

0
273

Регионална библиотека ”Хр. Смирненски” – Хасково получи дарение от Кристиан Ковачев – две уникални книги на Асен Златаров – „В града на любовта”, 1927 г . и „Очерки по философия на биологията”, 1911 г., която е с автограф от автора. Книгите ще бъдат включени в дигиталната колекция на библиотеката.

Кристиан Ковачев е един от съставителите на книгата „Асен Златаров. 130 г. от рождението му”, 2015 г.