Градски начин на живот – промени в ежедневието

КЛУБ „МЛАД КРАЕВЕД”

0
34

Днешната тема бе посветена на промените, които настъпват в ежедневния живот на жителите на Хасково от началото до средата на ХХ век. Накратко бяха представени промените, които настъпват в бита, интериора и обзавеждането на жилището. Бяха споменати достъпните комунално-битови услуги и места за посещение и развлечение. Децата се представиха отлично на играта с въпроси, създадена на платформата „Kahoot”