„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”

0
748

Министерството на културата отпусна 1 023 499 лева за 687 български библиотеки , по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. РБ „Христо Смирненски” участва в първата конкурсна сесия и бе одобрена от експертна комисия с председател заместник-министърът на културата Надежда Захариева. Спечелената сума е 9 817 ,23 лв., предназначена за обновяване на фонда.
През месец септември предстои обявяването на втората конкурсна сесия по същата програма. За нея в Министерство на културата са осигурени още близо един милион лева.