Библиотечна краеведска среща

0
106

Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Хасково бе домакин на библиотечна краеведска среща, инициирана и проведена по проект „Регионална библиотека „Христо Смирненски” – център за традиции и иновации”, финансиран от Министерство на културата.

На краеведската работна среща присъстваха колеги от отдел „Справочно-библиографски и Краезнание” към Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян, от Справочно-библиографски отдел и Сектор „Краезнание” към Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” – Кърджали и отдел „Краезнание” към Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Хасково.

Обсъждани бяха теми и проблеми, отнасящи се до организацията и изпълнението на библиотечната работа в отделите, моменти от професионалния опит на колегите, възможности за описание и съхранение на различни източници в електронен формат. Бяха обменени и споделени идеи и добри практики.

Като възможна бъдеща посока за съвместно сътрудничество в областта на краезнанието, бе дискутирано предложението да се организира и проведе регионален краеведски форум с участието на трите регионални библиотеки и други местни библиотеки, с цел взаимно запознаване на библиотекарите и представяне дейността на обществените библиотеките от областите Кърджали, Смолян и Хасково.

Представителите на трите регионални библиотеки изразиха воля и желание за продължаване и задълбочаване на постигнатото споразумение за сътрудничество в областта на краеведското библиотечно дело.