Препоръчителен списък „Изкуството да рисуваме”

0
986

Рисуването е една от любимите творчески дейности на човека. За някои то е професия, за други – хоби. Както всяка област на знанието, така  и рисуването си има своите тънкости и тайни. Много от тях са разкрити детайлно в специализираните книги и албуми по изобразително изкуство. Направихме подбор на най-ценните и търсените от тях във фонда на РБ „Христо Смирненски” и ги включихме в препоръчителния списък „Изкуството да рисуваме”. Той е за всички настоящи и бъдещи читатели на библиотеката, чиято професия или хоби е свързана с рисуването или имат интереси в областта на изобразителното изкуство.

 Ако някоя от книгите в списъка предизвика Вашия интерес, заповядайте в библиотеката, където можете да я заемете за дома или да я ползвате в читалнята!

Препоръчителен списък „Изкуството да рисуваме”