Маркетингова психология

0
901

Ако се занимавате с бизнес, пазаруване или дейност по предлагане и продажба на стоки и услуги, препоръчителният списък „Маркетингова психология” ще обогати вашите знания. Книгите и статиите от периодични издания по темата ще ви дадат по-задълбочено разбиране за психологията на маркетинга, за това как всеки успех в бизнеса и  продажбите  е свързан с по-дълбокото разбиране на другия. Без да познаваме особеностите на различните типове хора, без да владеем тайните на общуването, не можем да имаме успешен маркетинг. Маркетингът е взаимоотношения, връзки, послания, общуване.

Маркетингова психология.pdf