Българско възрожденско изкуство

0
836

По силата на историческите обстоятелства българското възрожденско изкуство е закъснял отглас на европейското.  Макар и далеч от неговия блясък, мащаби и философия, то носи своите специфични национални черти и уникален облик и става жалон за културното развитие на страната ни след Освобождението.  На българското възрожденско изкуство са посветени десетки книги и научни статии от фонда на библиотеката, част от които включихме в препоръчителен списък за Вас, читателите. Подбрахме разнообразни заглавия, които представят  най-пълно  възрожденската ни архитектура, изобразително, приложно изкуство, музика, театър и фотография. Включената в списъка литература акцентира главно върху появата и развитието на българското възрожденско изкуство, както и върху характерните особености на всеки отделен жанр и художествена школа с най-изтъкнатите й представители. Надяваме се списъкът да бъде в помощ на научни работници, студенти, ученици и всички с интереси в областта на възрожденската ни култура. Избраните от Вас книги могат да бъдат ползвани след заявка по телефона или на място в Читалня № 1.