България – интерес и хуманност към умствено изостаналите

0
399