Нестор Марков

0
1690

Био-Библиография
ХАСКОВО, 2017

Настоящата библиография се издава по повод двоен юбилей – 180 години от рождението и 100 години от смъртта на Нестор Марков.
Включени са публикации от него и за него в книги, сборници и периодичния печат.
Материалите са подредени хронологично азбучно. За улеснение на читателите има приложени Именен показалец на авторите и Показалец на източниците.
Основни източници за съставянето на библиографията са : краеведските картотеки, електронния каталог и de visu прегледани източници.
Библиографията е предназначена за широк кръг от читатели, интересуващи се от книжовното и духовно наследство на Нестор Марков.
Със същото предназначение и по същата тема е и изданието на Регионална библиотека „Хр. Смирненски” „ Нестор Марков. Био – библиография”, включваща материали публикувани до 2006 година.

Съставител: Ваня Вайчева
Редактор : Кирилка Страшникова

Електронна библиография