Иван Чаушев

0
1538

Иван Чаушев е поредният носител на Голямата награда на Община Хасково на името на Александър Паскалев.

Настоящата био- библиография обхваща голям период от творчеството на автора, но не претендира за пълнота.

Хронологичният принцип на подреждане на материала дава възможност да се проследи творческото израстване на актьора и художника.

Библиографията включва публикации от него и за него в книги, сборници и периодичния печат. Има приложен авторски показалец.

Основните източници за съставяне на библиографията са:

краеведските картотеки на РБ „Хр. Смирненски”, краеведският фонд на библиотеката, Българска национална библиография, Серия 5 и 6 и личният архив на автора. De viso са прегледани периодични издания, притежавани от библиотеката.

Библиографията е предназначена за библиотекари и широк кръг от читатели, които се интересуват от творческото наследство на артиста и художника Иван Чаушев.

Електронна библиография