Александър Паскалев

0
1153

По повод 135 г. от рождението на известния хасковски книгоиздатeл Ал. Паскалев , РБ „Хр.Смирненски“ издаде био-библиография за основателя на модерното книгоиздаване в България.

Електронна библиография