ЗА НАС

Регионална библиотека „Христо Смирненски” е създадена на 29.04.1953 г. с решение на Изпълнителния комитет на Окръжен народен съвет Хасково.
Първоначалната сбирка от книги наброява 9 617 тома, предимно дарени от частни лица. В деня на откриването на библиотеката – 15.07.1954 г. фонда вече наброява 18 600 тома литература. Библиотеката е основното книгохранилище на региона, архив на краеведската литература и на местния печат, център за цялостно библиотечно обслужване на читателите, за библиотечно-библиографска информация и библиографии по краезнание.

Историческата справка дава точни сведения кога и как е създадена нашата библиотека… Статистиката сочи колко хора са преминали през различните зали и отдели, колко от тях са протегнали ръце към библиотечните лавици, за да потърсят и намерят „своята” книга и да се връщат отново и отново при нас… Но нито историята, а още по-малко статистиката, биха могли да измерят ежедневния труд на онези, посветили се на професия, възникнала още във века на Просвещението – библиотечната… Защото трябва да бъдеш силно мотивиран, за да отдадеш част от живота си тъкмо и само на тази мисия… Мисията – да бъдеш посредник между мъдростта и вечната жажда на човека към усъвършенстване и знания. Мисията – да бъдеш ревностен разпространител на постиженията на човешката мисъл. Мисията – да бъдеш търпелив и усмихнат… Мисията – да обичаш… Да обичаш – книгите и хората, докоснали се до тях…

И тъкмо, заради тази обич сме тук – в библиотеката. За да Ви посрещнем – Вас, нашите читатели! За да Ви бъдем полезни. За да бъдем заедно в търсенето на „вашата” книга. Защото Регионална библиотека ”Хр.Смирненски”- Хасково е Вашата библиотека!