Дигитална библиотека

Целта на „Дигитална библиотека  Хасково” е да съхранява и опазва културното и литературно наследство   и да предлага неограничен достъп на съвременните потребители до   уникалните за региона библиотечни документи и да дава възможност за бързо, лесно и ефективно търсене, пълнотекстово ползване, изследване и споделяне на дигитално съдържание.

РБ „Хр. Смирненски” стартира проекта „Дигитална библиотека  Хасково” в началото на 2012 г., като  първият етап бе цифрова обработка на пощенски картички от Старо Хасково – своеобразна картина на обществения и културен живот на града ни от края на XIX и началото на XX век. Тази колекция стана факт благодарение на партньорството ни с Петър Бойчев – притежател на една от най- богатите колекции на пощенски картички от Хасково. Следваха колекциите от архивни документи и фотографии, реализирани с помощта на наши съграждани, читатели и приятели на библиотеката, които предоставиха не само оригиналите за сканиране, но и участваха в попълване на метаданните. Дигитализираните  обекти са достъпни и  чрез  EUROPEANA.EU

Успешно реализирания през 2017 -2018 г. проект „Хасково и Одрин – културно исторически дестинации, финансиран от Програма ИНТЕРРЕГ ИПА за ТГС България Турция 2014-2020 г. даде възможност работата на библиотеката по съхранение на библиотечните колекции и предоставяне им за ползване да продължи на много по – високо ниво, чрез закупената професионална съвременна техника и модерна интернет платформа . На триезичния сайт на проекта се намират картички , фотографии,  книги и периодични издания, уникални за Хасково и Одрин.

През 2019 г. благодарение на проекта „ Библиотека – наследство – бъдеще” към Национален фонд „Култура”  библиотеката продължи да надгражда постигнатото в съхранението и популяризирането на културното наследство в региона. Разработен бе модерен специализиран електронен каталог за „Дигитална библиотека Хасково” и  наред с усиленото дигитализиране на местния периодичен печат, бяха създадени  и две нови колекции  „Юбилейни вестници” и „Афиши и плакати”.  Последните две колекции са ценен източник на информация, допълващ  картината на културния и обществен живот на региона от средата на XX век.

Основата на Бюлетин „Редки и ценни издания” бе магистърска теза на член от екипа по дигитализация в библиотеката. През годините продължи попълването на бюлетина и в момента предлага още една възможност за достъп до дигиталната база данни, като тук са представени само сканирани заглавни страници и съдържание. Книгите, които са свързани с Хасково и региона предстои да бъдат включени пълнотекстово в  „Дигитална библиотека Хасково”.

 

Списък на дигитализираните документи