Дигитална библиотека

Да се съхрани  литературното и културно-историческо наследство на Хасково и региона и да се предаде на поколенията – това е идеята на „Дигитална библиотека  Хасково”.

РБ „Хр. Смирненски” стартира проекта в началото на 2012 г., чрез дигитализация на част от фонда, като  първият етап е цифрова обработка на пощенски картички от Старо Хасково.Тази колекция е уникална картина на обществения и културен живот на града ни от края на XIX и началото на XX век.

До „Дигитална библиотека  Хасково” има достъп чрез електронния каталог на библиотеката. За да бъде успешно търсенето в „Дигитална колекция Хасково“ чрез  електронния каталог е достатъчно само да направите няколко стъпки: 1. Задаване параметри на справката – Признак за търсене:  Всички думи       – Каталог: Некнижни носители       – Вид на справката: Пълно библ. описание   2. В Търсен текст: думата, по която ще се търси информация, например: Хасково, картички, театър и  др.

Дигитализираните  обекти са достъпни и  чрез  EUROPEANA.EU. Europeana Collections предлага достъп до повече от 50 милиона дигитализирани артикула – книги, музика, произведения на изобразителното изкуство и др. – с усъвършенствани инструменти за търсене и филтриране, които да ви помогнат да намерите това, което търсите.

Следващият етап е дигитализация на местния периодичен печат от края на XIX и началото  XX век.