Дигитална библиотека

Да се съхрани  литературното и културно-историческо наследство на Хасково и региона и да се предаде на поколенията – това е идеята на „Дигитална библиотека  Хасково”.  РБ „Хр. Смирненски” стартира проекта в началото на 2012 г., чрез дигитализация на част от фонда, като  първият етап е цифрова обработка на пощенски картички от Старо Хасково.Тази колекция е уникална картина на обществения и културен живот на града ни от края на XIX и началото на XX век. До „Дигитална библиотека  Хасково” има достъп чрез електронния каталог на библиотеката.  Дигитализираните  обекти са достъпни и  чрез  EUROPEANA.EU – портал, към  близо 15 милиона електронни обекта – филмови материали, фотографии, картини, музикални произведения, карти, ръкописи, книги, периодични издания. Следващият етап е дигитализация на местния периодичен печат от края на XIX и началото  XX век. За да бъде успешно търсенето в „Дигитална колекция Хасково“ чрез  електронния каталог е достатъчно само да направите няколко стъпки: 1. Задаване параметри на справката – Признак за търсене:  Всички думи       – Каталог: CD, касети       – Вид на справката: Пълно библ. описание   2. В Търсен текст: думата, по която ще се търси информация, например: Хасково, картички, театър и  др.