ТЪРЖЕСТВА ЗА ДЕНЯ НА ГРАД ХАСКОВО

0
666

Откриване изложбaта

„Духовният живот на Хасково, отразен в печата от края на  XIX до средата на XX век”

и изложба от детски рисунки „Градът на Орфеевата лира”