ЛЯТНА ПРОГРАМА на Клуб „Млад Краевед”. Разходка из Средновековната история на Хасковския край

0
751

Узунджовската църква и Узунджовският панаир

Църквата-джамия в с. Узунджово е уникален културен и религиозен паметник, поради религиозния си синкретизъм и минало. Сградата, построена към края на ХVІ в., като част от кервансарая, е запазила автентичната си архитектура. Възникналото около кервансарая селище е останало известно в историята с панаира, който се е провеждал там от средата – края на ХVІІ в. до средата – края на ХІХ в. Узунджовският панаир успява да се превърне в един от най-големите пазари в европейската част на Османската империя, имащ важно значение за стопанското и икономическо развитие, явявайки се стимул за развитието на занаятите и производството по българските земи.