ЛЯТНА ПРОГРАМА на Клуб „Млад Краевед” : „Хасково през Възраждането. Образование и училищно дело“

0
163

КЛУБ „МЛАД КРАЕВЕД”

         Проведена бе сбирка на Клуб „Млад Краевед”, посветена на историята на образованието и училищното дело в Хасково през Възраждането. Децата бяха запознати с етапите в развитието на училището – от килийното до класното. Оцветяваха контурно актуална снимка на Кирковото училище в Хасково, която сравниха с фотография на картичка, част от Дигиталната колекция по проект „Хасково и Одрин – културно-исторически дестинации” /https://project-haskovo-edirne.eu/katalog/.

            Всяко дете има възможност да получи награда за участие в клуба през лятото. За всяко посещение се получават точки за присъствие, любознателност и старание. Общият брой на точките е 21 – по 3 за всяка седмица. Наградите ще бъдат връчени на последната сбирка на 24 август.