ЛЯТНА ПРОГРАМА на Клуб „Млад Краевед”. Хасково през Възраждането

0
193

Проведена бе сбирка на Клуб „Млад Краевед”, посветена на историята на Хасково през Възраждането. Децата бяха запознати с основните етапи от развитието на града – разрастване, увеличаване и замогване на населението, занаяти, търговия и обществен живот. Те разгледаха богатия снимков и илюстративен материал от двата албума „Хасково през Възраждането”, издадени от Исторически музей-Хасково. След това рисуваха копие на Шишмановата къща в Хасково по фотография, част от Дигиталната колекция по проект „Хасково и Одрин – културно-исторически дестинации” /https://project-haskovo-edirne.eu/katalog/.

Всяко дете ще има възможност да получи награда за участие в клуба през лятото. За всяко посещение се получават точки за присъствие, любознателност и старание. Общият брой на точките е 21 – по 3 за всяка седмица. Наградите ще бъдат връчени на последната сбирка на 24 август.