Клуб „Млад краевед”

Поглед към Възрожденската архитектура на град Хасково. Кирковото училище.

0
113

Клуб „Млад краевед” продължи с поглед към Възрожденската архитектура на гр. Хасково. Децата научиха повече за сградата на Кирковото училище, което е паметник на културата от края на ХІХ в. В програмата на клуба е предвидено и посещение на възрожденската къща в края на месец август.