Дарители за 2019 година

Александър Георгиев Попов
Александър Маринов
Анатол Анчев
Ангел Вълков Коджаиванов
Анко Иванов
Антонина Кирилова Иванова
Асоциация на Сухопътните войски на България
Банко П. Банков
Библиотека „Родина” – Стара Загора
Борислав Белев
Будин Михов
Валентин Павлов-Вай
Варта Коризян – Меонлина
Васил Давидов
Владислав Кацарски
Вяра Петкова Хаджиангелова
Галя Карааргирова
Георги Зарчев
Гергана Бенчева
Гълъб Черпоков
Даниела Пенева
Даниела Тодорова Тасева
Дарина Янева
Диана Бързева
Добра Стоева Стефанова
Елена Вапцарова
Елена Мелникова-Русева
Еленко Тихомиров Захариев
Иван Гранитски
Иван Енчев
Иван Коджаниколов
Иван Стоилов
Иванка Георгиева Петева
Иванка Павлова
Издателство „Захарий Стоянов“
Издателство „Модерно изкуство”
ИК „Колхида”
ИК „Персей”
Йордан Нанчев
Клуб на дейците на културата – Смолян
Кристин Кръстева Кръстева
Лидия Налбантова
Лъчезар Георгиев
Любомир Т. Пировски
Маргарит Жеков
Маргарита Драгомирова Митева
Мариана Атанасова Райкова
Марио Янакиев
Мария Захариева
Мария-Веселина Илиева Велева
Марияна Коджаниколова
Мая Бесарабска
Милен Милев
Мирослава Димитрова Колева
Надежда Тенева
Назифе Юджел Юсуф
Народно читалище „Братолюбие-1884“
Наталия Миткова Пашинова
Наталия Стефанова Николова
НБУ Библиотека
Невена Борисова
Николай Димков
Николай Николов
Нуша Роянова
Областна дирекция „Земеделие”- Хасково
Петя Пейчева
Пилю Пеев
Продрум Димов
Районно мюфтийство – гр. Хасково
РБ „Пенчо Славейков““ – Варна
РБ „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ” – гр. Силистра
Регионален исторически музей – Хасково
Сдружение „Българска педиатрична асоциация”
Сево Бонев
Силвия Христомирова Христова
Стефан Колчев
Стефан Стайнов
Стефан Хубенов
Тодор П. Кокошаров
Тодор Пиличев
Тодор Янков
Тодорка Николова
Тонка Василева
Фондация „Комунитас”
Хулия Ергюн Салибрям
Цветана Каракостова
Яница Георгиева Георгиева-Пилева