Дарители за 2016 година

Александър Миланов
Анко Ил. Иванов
Банко П. Банков
Божидар Колев
Величко Йорданов Киряков
Весела Генова
Георги Николов Дренчев
Димитър Иванов Гиков
Димитър Шалапатов
доц. д-р Дойчо Димов
Драга Иванова Дюлгерова
Елена Венелинова Николова
Желязко Стойчев
Живко Димитров
ИК „Труд и право”
Илко Чамов
Костадин Жеков
Лена Гоцева
Лидия Налбантова
Мартин Добромиров Тодоров
Милка Стефанова
Надя Петрова Камшева
Национална асоциация „Международни отношения”
Недялка Меранзова Любенова
Недялко Димитров Бакалов
Николета Безергенова
Нов български университет
Сево  Явашчев
Стефка Стоянова
Тодор Кокошаров
Университетска библиотека „Св.Климент Охридски”
Христина Валентинова Котларска
Христо Янъков
Цветан Илиев