Дарители за 2015 година

Александър Тодоров Димитров
Александър-Джуниър Калемджиев
Ангел Андонов Пройков
Ангел Чавдаров Педалов
Ани Иванова Георгиева
Анна Тодорова Русева
Апостол Костов
Атанас Панчев
Божидар Иванов Колев
Висш  адвокатски съвет
Генка Колева Канева
Георги Граматиков
Георги Радовски
Георги Туртуриков
Георги  Константинов
Господин Велев
Димитринка Михова Лазарова
Димитър Калемджиев
Добрина  Димитрова  Радева
проф.д-р Ексапет Караханян-Джамбазова
Желяз Кондев
Желязко Стойчев
Зара Хаджиева
Иван Димитров Митев
Иванка Добрева Добрева
Иванка Илиева Илиева
ИК “Новата цивилизация” ЕООД
Институт за изследване на изкуствата БАН
Йордан Нанчев
Калинка Тенева
д-р на ф.н Кана Иванова Димитрова
Кристиан Ковачев
Любомир Койнарски
Марин Маринов
Мария Ангелова
Мария Георгиева Костадинова
Мария Тодорова
Маша Стоянова
Милка Стефанова
Мима Личева
Министерство на околната среда и водите
Надя Камшева
Найден Петров
НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България”
Нов Български Университет
“НЧ „Хр. Ботев-1929″” с. Царева поляна”
проф.д-р Петкан Проданов
Пешо Младенов
Регионална инспекция по околна среда и водите
Росица Асенова Тенева
Светлана Тенчева
Светослав Диамандиев
Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие”
Станимира Динчева Хаджииванова
Стоян  Стоянов
Тодор Иванов Петров
Тодор Коларов
Фондация „Вигория”
Фондация „Падме”, Швейцария – Галина Денчева
Фондация „Комунитас”
Цветана Попиванова
Яна Манолова