Дарители за 2014 година

Антоанета Стайкова
Ваня Радинова Марчева
Величка Атанасова Йондова
Вили Димитрова
Виолета Костова
Галина Йорданова Николова
Георги Начев
Десислав Първанов Начков
Добрил Христов
Добромир Пенков
Иван Иванов Ангелов
арх. Иван Маргаритов Бакалов
Издателство „Пескадо”
Издателство АБУЖЕТ
Йордан  Георгиев  Греков
Константина Карадиму
Лина Райкова Райкова
Люси Ованес Ованесян
Мира Стефанова Николова
Надежда Любомирова Тенева
Николина Тодорова
Огнян Димитров Узунов
Огняна Свилина
ОС на Съюза на ветераните от войните – Хасково
Павлина Михайлова
проф. д-р Петкан Проданов
Първа инвестиционна банка АД
РБ „Хр.Смирненски”- Плевен
инж. Рангел Гергинов
Росица Кирилова
Светлана Николова
Светлозар Стоянов
Светослав Диамантиев
Стайко Черкезов
Стойчо Стойчев – „Сдружение за възстановяване и развитие”
Стоян Вълков
Териториално Статистическо бюро