Дарители за 2010 година

Александър Диклиев
Али Иззет
Ася Бакалова
доц. Владимир Янев
Георги Василев
Дафина Новакова
Елина Арнаудова
Здравко Балабанов
Калинка Василева
Каньо Марков
Кичка Господинова
Красимира Бялкова
Красимира Русева
Мария Гегова
Марчо Запрянов
Милена Налбантова
Михаил Михайлов
Румяна Русева
Теодора Тодорова
Тодорка Сарчева
Яна Манолова