Дарителите през 2011 г.

Александър Здравков Диклиев
Александър Павлов
Атанас Тенев
Бистра Желева Пенева
Бистра Риндова
Галя Христова Мишева
Генчо Петков Христов
Георги Колев Георгиев
Георги Маргаритов Боев
Дамян Бегунов
Даниела Дичева Тодорова
Димо Иванов Костов
Екатерина Мошелова
Желязко Стойчев
Златко Стоянов
Иван Гръчки
Иван Енчев
Иванка Недялкова Марева
Издателство „Вакон”
Издателство „Анубис”
Издателство „Захари Стоянов”
Издателство „Шамбала”
Керан Керанов
Литературен клуб – Шатура, Русия
Магда Георгиева
Мария Ванчева Никифорова
Мария Хаджи Киркова
сем. Мишкови
Недялко Димитров Бакалов
Павлина Хр. Милева
Павлина Христова Мичева
Пенка Димитрова Пенева
Пенка Михайлова Дачева
Пенка Янкова
Румен Лозков Колев
Светлана Георгиева
Севда Манчева Димитрова
Севли Фейзула Али
Славка Шатърова
Съюз на ветераните от войните – гр. София
Татяна Филипова
Теодора Тодорова
Трендафил Василев
Тянко Вълчинов
Шабан Емин
сем. Яневи
Японското посолство в България