Дарители за 2023 година

8 „в” клас от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” с класен ръководител Милена Костадинова
Антон Тодоров
Аня Пировска
Атанас Куманов
Банко П. Банков
Банко П. Банков
Берке Бейтула Тахир
Биляна Хадживълчева
Бистра Риндова
Валентин Павлов – Вай Воф
Васил Боянов Давидов
Вергиния Войнова
Вяра Тилева
Георги Георгиев
Георги Калинов
Георги Пеев
Георги Спасов
Градска библиотека – Севлиево
Димитра Петкова
Димитър Димитров
Димитър Стоянов
Добра Атанасова
Драгомир Мирчев
Ева Атанасова
Елена Димчева Аладжова
Елена Филипова Педалова
Иван Енчев
Кармен Руменова Узунова
Кънчо Великов
Любомир Пировски
Надежда Любенова
Надка Камшева
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”
Недю Недев
Недялка Колева Янева
Норис Балабанян
Пенчо Ризов
Петко Стайнов
Петко Хаджиев
Петранка Николова Нейчева
Петя Тодорова Петрова
Регионална библиотека „Димитър Талев” – Благоевград
Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич
Регионална библиотека „Захарий Княжески”
Ресиме Мюмюн
Станка Авджиева
Стефан Стойнев
Стефани Стойнева
Стоянка Ангелова Николова
Татяна Атанасова
Тодорка Захариева
Фондация „Петко Груев Стайнов”
Христо Лалев Недялков
Цецка Полякова
Шабан Гайдаджов
ЮЛНЦ „Долината на Орфей”