Дарители за 2022 година

Ади Сапунджиева
Адриан Стилиянов Гигелов
Анко Иванов
Антон Атанасов
Атанас Димитров
Атанас Димов Димов
Банко П. Банков
Валентин Бояджиев
Валентина Николова
Ваньо Стоилов
Васил Петев
Венета Даскалова
Веселина Узунова
Вили Ро
ГалинаТенева
Георги Янков
Димитър Добрев
Димитър Йорданов Митев
Доц. д-р Евгения И. Иванова
Д-р Велчо Кръстев
Драгомир Мирчев
Елка Няголова
Здравка Димитрова
Иванка Павлова
Издателство „Българска книжница”
Йоанна Елми
Кирил Камбарев
Кристина Митева
Кристина Петева
Лидия Кирилова
Литературно-художествен музей “Чудомир”
Марина Златева Гочева
Мина Карагьозова
Мина Кръстева
Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”
Нели Петрова
Орфей Николаев Петков
Пенка Найденова
Продрум Димов
Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен
Румяна Николаева
Сим Николов
Станислава-Владимира Станкова
Яна Златева
Яница Янкова Янкова