Дарители за 2020 година

Петър Тошев

Ясен Калайджиев

Констанция Камбурова

Посолство на Република Азербайджан в Република България

Мария Иванова Габрова                                                                                                  

Антонина Димитрова

Димитър Вълков

Мария Димитрова Захариева

Нов български университет

Маргарита Цветанова Дукова (Нешкова)

Андрея Илиев

Регионална библиотека „Николай Вранчев”

Банко П. Банков

Продрум Димов

Александър Маринов

Маргарита Стоянова

Тоня Любенова

Емилия Гошева

Констанца Демирева-Марева

Светла Михова

Недялко Пъков

Емил Енчев

Ваня Душева

Лалка Павлова

Иван Митев

РБ „Партений Павлович”-гр. Силистра

Андрея Илиев

ВУСИ „Георги Манолов”