Дарители за 2020 година

Александър Маринов
Андрея Илиев
Антонина Димитрова
Атанас Димитров – АтаДим
Банко П. Банков
Бистра Стамболова
Борислав Ганчев
Борислав Сретков
Ваня Душева
Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив
ВУСИ „Георги Манолов”
Георги Граматиков
Георги Пирински – сп. ”Ново време”
Георги Станимиров Георгиев
Даниела Иванова
Дилян Бенев
Димитър Вълков
Драгомир Мирчев
Евгения Пенкова
Елит Николов
Елка Няголова
Емил Енчев
Емилия Гошева
Златко Латев
Зоя Димова
Иван Митев
Издателство „Фют”
Илко Чамов
Инициативен комитет – гр. Сливен
Констанца Демирева-Марева
Констанция Камбурова
Лалка Павлова
Маргарита Стоянова
Маргарита Цветанова Дукова (Нешкова)
Мария Димитрова Захариева
Мария Иванова Габрова
Национален институт по метеорология и хидрология
Недялко Пъков
Никола Тодоров Колев
Николай Димков
Николай Русев
Нов български университет
Петко Колев -ТАНГРА ТанНакРа
Петър Тошев
Петьо Жеков
Посолство на Република Азербайджан в Република България
Продрум Димов
РБ „Партений Павлович” – гр. Силистра
Регионална библиотека „Николай Вранчев”
Светла Михова
Сунай Мехмед
Татяна Стефанова
Тодор Пиличев
Тоня Любенова
Трендафил Василев
Ясен Калайджиев