ДАРЕНИЯ

Регионална Библиотека „Хр. Смирненски” изказва благодарност на всички граждани и организации дарили книги за попълване на фонда на библиотеката

Януари 2023

Февруари 2023

Март 2023

Април 2022

Май 2022

Юни 2022

Юли 2022

Август 2022

Септември 2022

Октомври 2022

Ноември 2022

Декември 2022